Från ståltråd till färdig pjäs
I grunden för varje pjäs finns ett ståltråds-skelett och basen är en gjuten tenntyngd som balanserar pjäsen. Ståltrådens-skelettet bygger på samma princip som armeringsjärn i betong, det stödjer leran och möjliggör för finare detaljarbeten. Leran bränns i omgångar för att förhindra att skulptörens kroppstemperatur smälter andra lerområden än det som bearbetas.